Çalıştay

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR 

Başlık: Python ile Veri Bilimine Giriş (5 Ekim 2019      6 saat)
İçerik:

1.      Veri Bilimi Yolculuğu: İpuçları, Başarısızlıklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

2.      Python’a Giriş

·         Veri Yapıları ve Temel İşlemler

·         Python ile Programlamanın Temelleri

3.      Güçlü Kütüphaneler ve Veri Bilimi Kavramları
·         Veri Manipülasyonu ve Pandas
·         Bilimsel Hesaplamalar ve Numpy
·         İstatistik ve Scipy
·         Görselleştirme ve Matplotlib
·         Makine Öğrenmesi ve Scikit-learn

 
Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT
Başlık: WinBUGS Programı ile Bayesian Regresyon Analizi 
(6 Ekim 2019      6 saat)
İçerik: WinBUGS Programı ile Bayesian Regresyon Analizi