Konular

Uygulamalı Olasılık Resmi İstatistikler
Yapay Zeka Yöneylem Araştırması
Bayesci İstatistik Optimization Performance Analysis in
Administrative Process
Büyük Veri Sıra İstatistikleri
Biyoinformatik İstatistiğin Diğer Alanları
Biyoistatistik Diğer İstatistik Yöntemler
Kemometri Panel Veri
Klinik Denemeler Olasılık ve Stokastik Süreçler
Veri Analizi ve Modelleme Psikometri
Veri Toplama Market Araştırmları
Veri Zarflama Güvenirlik Teorisi
Veri Yönetimi ve Karar Destek Örnekleme ve Araştırma Dizaynı
Veri Madenciliği Örnekleme Yöntemleri
Veri Bilimi Sosyal Bilim Metodolojisi
Demografi Esnek Hesaplama
Deney Düzenleme Mekansal İstatistik
Ekonometri İstatistiksel Uygulamalar
Finans, Sigorta ve Risk Yönetimi Verimlilik İçin İstatistiksel Çalışmalar
Finansal Matematik  Sİstatistiksel Süreç ve Kalite Kontrolü
Bulanık Teori ve Uygulamaları İstatistik Eğitimi
Bilgi Sistemleri İstatistik Etik
Doğrusal Modeller Coğrafi Bilimlerde İstatistik
Matematiksel İstatistik  Sosyal Bilimlerde İstatistik
Ölçüm İstatistik Teorisi
Modelleme ve Simülasyon Sağkalım Analizi
Çok Değişkenli İstatistik Zaman Serisi
Network Analizi  
Paremetrik Olmayan İstatistik