Yayınlar

 Sevgili Meslektaşlarımız,

Konferansımız kapsamında sunulan bildiri tam makaleleri için SCI indeksinde taranan "Journal of Applied Statistics" dergisinde 24 makale basılmak üzere  “Recent Statistical Methods for Data Analysis, Applied Economics, Business & Finance” başlığı ile bir özel sayı yayınlanacağını gururla bildirmek isteriz. Ayrıca, konferansımızda "Derin Öğrenme" konusundaki orjinal makalelerden 4 tanesi SCI indeksinde taranan "The Journal of Supercomputing" dergisinde Mu Yen Chen, Erol Eğrioğlu, Pedro Peris López, Hsin-Te Wu?? tarafından düzenlenen "Deep Learning on IoT Emerging Trend and Applications 2019" isimli bir özel sayıda basılabilecektir.
 

Konferans sonrasında ilgili özel sayıya makale gönderimi için tarih verilecektir. Ayrıca, Conference Proceeding Citation Index (CPCI)" taranacak konferans tam metin kitapçığı için tam metinlerinizi doğrudan istkon2019_submission@giresun.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.


Saygılarımla,
Prof. Ayşen APAYDIN